Gyvenu Jurbarke

2024-ieji  Lietuvos istorijos kalendoriuje

Ruslanas  Baranauskas, humanitaras

 Kiekvieni metai  tautą pradžiugina savo didžių asmenybių ir  prasmingų įvykių sukaktimis. Lietuva yra valstybė,  savo piliakalnių įvairove, konfesijų mozaika, kovų su  Ordinu specifika, reformacijos sąjūdžiu, knygnešystės periodu, pokario rezistenciniu judėjimu neturinti analogo Europoje. Atlikus papildomus tyrimus, šaltinių peržiūrą, bendradarbiaujant su kolegomis iš kitų šalių mokslo įstaigų bandysiu užpildyti išlikusias istorinės atminties spragas.

854 metais švedai su karaliumi Olafu, kurį vikingai jį vadino „konungu“,  antrą kartą pabandė fiziškai sunaikinti karingą kuršių gentį.  Tai detaliai aprašė vokiečių kronikininkas  Rimbertas. Apuolės piliakalnyje( Skuodo rajonas) stūksojo stipriai įtvirtinta kuršių pilis, kurios jūrų plėšikai „ant savo laivų nenuplukdė atgalios į Skandinaviją“.

Už tam tikrą išpirką vikingai sudeginę pilį paliko kuršius gyvus. Šie sustiprėję, pasigaminę savo valtis sugebėjo dar pasiekti Danijos Gotlando salos pakrantes, todėl viduramžių bažnyčiose vikingų palikuonys mišias pradėdavo raudulingomis maldomis, “nuo kuršių žiaurumo apsaugok mus  Viešpatie“. Patys būdami pagonimis, garbinę uolas, medžius, vėją, vis tik jie užtarimo prašėsi į  Aukščiausiąjį sutvėrėją.  Kuršiai buvo sunaikinti vėliau,  Livonijos  Ordino žygių į Baltų žemes. Nemažai jų kapų rasta   skalvių pilkapiuose.

1009-aisiais  Kvedlinburgo veikale “Analai“ pirmą kartą paminėta Lietuva.  Tada atsiardo etimologinė sąvoka – Lietuva( Litaue, ar tai nuo Lietaukos upelio vardo, ar kad baltai gyveno molio plūktose trobelėse ir grojo skudučiais- „litus tubus“). Esmės tai nekeičia, nes mūsų valstybė egzistavo dar gerokai iki  Mindaugo dominavimo sujungiant baltų gentis į bendrą politinį junginį. Archeologai negali paneigti buvus didįjį gintaro prekybos kelią tarp romėnų ir aisčių, nes piliakalniuose randama romėniškų sestercijų su imperatorių atvaizdais. Piliakalniai datuojami ties I tūkst. pr.  kr. riba, kas aiškiai suponuoja faktą, kad gyventojai čia kurdinosi, turėjo savo verslus, amatus.

1279- ųjų pavasarį kunigaikštis  Traidenis suruošė įspūdingą lietuvių žygį prieš kryžiuočius į lyvių ( Latvijos teritorija) žemes. Suvokdamas, kad galbūt ginkluotės, pajėgų skaičiumi vokiečių riteriai juos pranoks, išmintingas karvedys  Traidenis liepė iš žiemos rogių ant ežero ledo sustatyti aukštus užtvarus, kurie apsaugotų nuo priešo strėlių, ir leistų išlošti laiko apeinant priešą iš užnugario.  Pergalė buvo triuškinanti: žuvo magistras, komtūrai, sukilo žiemgalių gentis. Apie tai solidžius veikalus parašė humanitarinių mokslų daktarai  Arūnas  Dubonis,  Tomas  Baranauskas.

1579 metais vengrų valdovo  Stepono  Batoro iniciatyva ir talkininkaujant jėzuitų ordinui įsteigtas seniausias   Rytų  Europoje  Vilniaus universitetas.  1832 metais Rusijos caro Nikolajaus I dekretu universitetas buvo uždarytas, po karo jis buvo pervadintas komunistinio veikėjo  Vinco  Mickevičiaus  Kapsuko vardu. Nuo Eržvilko krašto kilęs rektorius  Jonas  Kubilius net ir sovietmečiu uoliai rūpinosi Vilniaus universiteto autonomiškumu bei lietuvybe.

1864-1904metai – spaudos draudimo periodas.  Caro  Aleksandro  III  administracija visais būdais siekė likviduoti tautiškumo apraiškas  Šiaulių,  Kauno,  Vilniaus gubernijose, atkelti ištisas rusų kolonistų šeimas, bažnyčias, vienuolynus paversti barais, karčemomis, kopūstų sandėliais.

 Didvyriško knygnešių pasiaukojimo, slaptųjų lietuviškų mokyklų mokytojų- daraktorių dėka iš  Prūsijos į etninę  Lietuvą buvo gabentos maldaknygės, elementoriai, kalendoriai, pirmieji lietuviški laikraščiai  „Aušra“,  „Varpas“,  „Tėvynės sargas“,  „Vienybė lietuvninkų“, nors pirmojo laikraščio  Lietuvoje idėją, pavadinimu „Aitvaras“ dar 1851 metais brandino kalendorių leidėjas  Laurynas  Ivinskis ir  Martynas  Akelaitis, tačiau pristigus finansiniams ištekliams deja šiam užmojui nebuvo lemta išsipildyti. Tik 1904 metais gegužės 7 dieną  Rusijos ministras pirmininkas  Vitė išleido dekretą, kuriuo panaikinta visiška cenzūra kalbai, spaudai. 

1874 metų rugpjūčio 10 dieną Taujėnuose,  Ukmergės rajone, gimė  Lietuvos prezidentas  Antanas  Smetona.  Tarpukaryje  Lietuva išgyveno tikrą “aukso amžių“ – išvystė vieną stipriausių ekonomikų  Europoje, puoselėjo kultūrą, švietimą, meną, mokslą.  Visame pasaulyje žinomi to laikmečio  filosofai  Vilhelmas  Storosta  Vydūnas,  Antanas  Maceina,  Stasys  Šalkauskis. 

1914 metų liepos 28 dieną Austrijos –  Vengrijos imperijoje serbų studentas  Gavrilas  Principas revolveriu nušovė imperatorių  Pranciškų  Ferdinandą ir jo žmoną kasmetinės kelionės po  Sarajevą karieta metu.  Austrija-  Vengrija įveda karo padėtį  Serbijoje, ją palaiko Prūsija,  Italija.  Gelbėti serbų pasišauna anglai, rusai, prancūzai.  Prasideda 4 metus trukusios beprasmės skerdynės, pareikalavusios milijonus gyvybių, nuo žemės paviršiaus nušluoti ištisi miestai, miškai, kaimai.

 Lietuvoje aktyvūs Pirmojo pasaulinio karo veiksmai vyko 1915 metais.

1844metų liepos 6 dieną sovietų armija iš Lietuvos pradėjo vyti  vermachto  dalinius. Iki pat 1945 metų vasario 2 dienos  Lietuvos teritorijoje truko alinantys mūšiai tarp sovietų įgulų ir vokiečių dalinių.  Pelenų    krūvomis virto  Vilnius,  Šiauliai,  Raseiniai,  Kelmė, Klaipėda.  Apie 80 tūkst. okupantų karių sulaidoti mūsų šalies kapinėse.  Antkapiai užžėlė samanomis.

1949 metų vasario 16 dieną partizanų vado  Jono  Žemaičio-  Vytauto nurodymu  priimta Nepriklausomybės deklaracija, paskelbusi Lietuvą suverenia šalimi, o laisvės kovotojų vadą  Jonas  Žemaitį – prezidentu.  Iki 1953 metų partizanų vadas slapstėsi bunkeryje  Šapališkės girioje,  Šimkaičių seniūnijoje, Jurbarko rajone.  Vėliau suimtas ir    sušaudytas.  Jo vardu pavadinta  Lietuvos karo akademija,  Šimkaičių pagrindinė mokykla  Jurbarko rajone.

1989 metų rugpjūčio 23 dieną trijų  Baltijos sesių laisvės kelyje, ėjusiame magistrale   Vilnius –  Ryga –  Talinas  rankomis susikibę žmonės pasmerkė  Molotovo-  Ribentropo paktą, kuriuo du grobuonys  Stalinas ir  Hitleris pasidalino  Europą į savo įtakos zonas. Šia laisvės akcija prasidėjo  procesai, atvedę  Lietuvą į  Nepriklausomybę, ir paskatinę iš vidaus subyrėti sovietų melo ir smurto milžiną.

2004 metų kovo 29 dieną Lietuva tapo Europos Sąjungos ir NATO nare.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *