Gyvenu Jurbarke

Į Jurbarką atvyks naujas kunigas

Gruodžio 5 dieną Kauno arkivyskupija pranešė, kad Jurbarko Švč. Trejybės parapijos rezidentu vikaro teisėmis ir pareigomis su teise laiminti santuokas paskirtas kun. Norbertas Martinkus. Jis taip pat administruos Betygalos Šv. Mikalojaus bei Paliepių Šv. Kryžiaus parapijas.  

Jurbarko Švč. Trejybės parapijos klebonas Darius Auglys turės pagalbininką, tačiau panašu, kad naująjį kunigą Jurbarke matysime retai. Rezidentas turi teisę toje bažnyčioje aukoti Šv. Mišias, bet  nėra tiesiogiai pavaldus klebonui, padeda jam tik pagal susitarimą, nes bažnyčia neturi pareigos jo išlaikyti. Vikaras yra tiesioginis klebono pagalbininkas, jo vadovaujamas ir gaunantis išlaikymą.

Kun. Norbertas yra klaipėdietis,  Kauno kunigų seminariją jis baigė 2000 metais. Kelis mėnesius diakono tarnystę atliko Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje, o į kunigus buvo įšventintas 2000 m. gruodžio 17 d.

2000–2002 m. N. Martinkus buvo Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos vikaru, o 2002 m. nuo kovo iki lapkričio – Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapijos vikaru.

2002–2016 m. N. Martinkus buvo Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, administravo Anykščių rajono  Užvenčių Švč. Mergelės Marijos parapiją, o 2008–2016 m. vadovavo dar ir Kurklių Šv. Jurgio parapijai.

Nuo 2016 metų kun. Norbertas vadovavo Kėdainių dekanatui: buvo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos klebonas, Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos administratorius, Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos administratorius ir Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos administratorius.

Dirbdamas Kėdainiuose, kunigas keletą kartų įsivėlė į visuomenės atgarsio sulaukusius skandalus. 2018 metais Darbo inspekcija atliko tyrimą dėl Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios remonto darbus atlikusių nepilnamečių, o Kėdainiuose kilo skandalas, kai parapijos vaikų dienos centrą „Laiptai į viltį“ lankantis paauglys pasiskundė, jog kunigas jo vos nepasmaugė. Kun. N. Martinkus tikino, kad su vaikais sutaria gerai.

Šių metų birželio mėnesį kun. N. Martinkus buvo paskirtas Josvainių (Kėdainių r.) Visų Šventųjų parapijos klebonu ir Pernaravos (Kėdainių r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonu, bet į paskyrimo vietą neatvyko ir parapijų nepriėmė. Laukdamas naujo paskurimo, kunigas rezidavo už Kauno arkivyskupijos ribų.

Šiemet kun. N. Martinkus apdovanotas aukščiausiu Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu už rūpestingai eitas Kėdainių dekano pareigas, rūpestį gyvąja bažnyčia bei savo kunigiškojo pašaukimo nuoširdų liudijimą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *