Gyvenu Jurbarke

Jurbarko krašte – šventojo Brunono pėdsakai

Ruslanas BARANAUSKAS, humanitaras

VIII- IX  amžiuje  Europoje prasidėjus  christianizacijos procesui, šventoji  Romos imperija, ypač jos garsiausias imperatorius  Otonas  III,  siekdamas plėsti krikščioniškąją ideologiją, rengė kryžiaus žygiuos į Pabaltijį – ir ne vien misionierystės tikslais. Vokiečių vienuoliai savo laiškuose ir metraščiuose užsimena, kad juos skatino ne tik noras atversti pagonis į patį tikriausią tikėjimą, bet ir  asmeninės ambicijos bei siekis prisigrobti kuo daugiau žemių.

Jurbarkas (vokiečių šaltiniuose įvardijamas Georgenburgu) kaip tik ribojosi su Mozūrijos,  prūsų žemėmis. Mituvos upės kairiajame  ir  Vajotos upelio dešiniajame kampe stūkso  Meškininkų piliakalnis.  Jis siejamas su karaliumi  Netimeru. 2009 metais,  minint Lietuvos minint  vardo paminėjimo  Kvedlinburgo analuose tūkstantmetį, atsirado hipotezė, kad būtent karalius Netimeras susijęs  su šventojo   Brunono  Kverfurtiečio misija, ir ji vyko  Jurbarko apylinkėse, galimai prie  Dainių pelkės. Šią versiją ypač palaikė  kalbininkas  Letas  Palmaitis.

Šios misijos metu buvo pakrikštytas karalius  Netimeras su  300 vyrų kariauna.  Bavarijos vienuolis   Viptertas netgi minėjo, kad  Netimerą sujaudino prasti  Brunono rūbai, tačiau įspūdį paliko jo mokėjimas melstis, įtikinti pagonius krikštytis – neva vyskupas perėjo per laužo ugnį ir liepsnos jo visiškai nepalietė.

Žinome, kad 1009 metais kovo 9 dieną šventasis  Brunonas,  Rusios ir  Lietuvos pasienyje pagonių trenktas į galvą nukeliavo į dangų.  Tokį liudijimą paliko iš misijos pasprukęs gyvas vienuolis.

Ilgus šimtmečius vyko karai, badas, maras. Kvedlinburgo analai, laikomi vienu svarbiausiųjų viduramžių istorinių šaltinių, buvo išversti tik Apšvietos epochoje, 1710 metais. Iki tol jie Europos universitetų ir intelektualų visiškai nedomino. 

XI  amžiuje  Italijoje  Fonte  Avelanos vienuolyne gyvenęs vienuolis  Damianas parašė religinį kūrinį „Šventojo  Romualdo gyvenimas“, kuriame minimi du misionieriai Brunonai. Brunonas  Bonifacas rūpinosi  Rusios ir pečenegų christianiuzacija. Danmiano  manymu, Brunonas  vienuolis Kverfurtietis iš  Prūsijos į mūsų kraštus atsikėlė net ne 1009-aisias, o visais metais anksčiau.

Brunonas  Kverfurtietis buvo laikomas šventosios  Romos imperijos imperatoriaus  Otono III  patikėtiniu, popiežiaus  Silvestro  II labiausiai pripažintu, pasitikėjimą įgavusiu vienuoliu.

Po  Lenkijos krikšto,  IX  amžiuje  Prūsija tampa  Lenkijos (Mozūrijos)  susidomėjimo objektu.  Kartu su  Brunonu  Kverfurtiečiu misijose dalyvavo  Lenkijos karalius  Boleslovas  Narsusis (Boleslav I Chrobry,  966-1025). Pakrikštijus  Netimerą, dėl šitokio įžūlaus pagonių dievų išdavimo užsirūstino jo brolis, jotvingių kunigaikštis Zebedenas . Surengęs pasalą, jis nužudo  Brunoną ir jį lydėjusius 18 maldininkų. Palaikus išpirko pats  Lenkijos karalius  Boleslovas  Narsusis.

Jurbarkas mažiausiai nutolęs nuo prūsų gyventų žemių, nesunkiai pasiekiamas Nemunu, todėl galėjo būti lengvu grobiu kaimynams. Kalbininkai ir istorikai Letas  Palmaitis,  Gediminas  Ilgūnas,  Jonas  Rekešius ilgai gvildeno misijos maršrutus “Tautotyros metraštis leidinyje 2015 metais. Aišku, kad misijos maršrutas buvo iš anksto planuojamas, suderinamas  Gniezne ir kas yra tie  Meškininkai mozūrams ir  misionieriams buvo žinoma.  Beje, kas gali paneigti, kad ir  pavadinimas  piliakalnio   Meškininkai  yra ne mozūrų kilmės?  Pirmasis mozūrų kunigaikšris buvo vadinamas Meško vardu. Pasakojama, kad lenkai, kitaip įvardinami lettonais, turėjo tokį stiprų valdovą, kuris sugebėjo nudobti mešką ir dėvėti jos kailį.

Smalininkų,  Viešvilės kapinynuose archeologas  Linas  Tamulynas buvo radęs kuršių karių palaidojimus su žirgų pakinktais. 1189 metais  Pabaltijyje  įkūrus  Dobrynės ordiną,  Jurbarko pasienis tapo pagonių – krikščionių kovų placdarmu. Gniezne rasta 14 metrų  ilgio kuršių valtis.

Kas gali paneigti, kad jiems nepadėjo čia paribyje gyvenę  Karšuvos žemės didžiavyriai?

Jei Gniezne  Netimeras būtų tapęs karaliumi ir XI  amžiuje  Lietuva būtų tapusi krikščioniška hegemonija, ji būtų pavirtusi visiška  Ordino ir popiežių vykdomos politikos įkaite.   Pavyzdžiu galėtų būti  Čekija, ilgai kentusi vokiečių priespaudą, patyrusi nutautinimą. Jos didvyris vienaakis milžinas  Janas  Žižka sutiko padėti  Vytautui  Didžiajam triuškinti kryžiuočius  Griunvaldo mūšyje 1410 -ųjų liepos 15 dieną su sąlyga, kad ir lietuvių pulkai padės atlaikyti čekų liaudies kovą prieš vokiečių feodalus.   Tačiau 1419-1434 metais taboritų sukilime nepavyko atsikratyti priespaudos. Čekų pamokslininkas  Janas  Husas  Konstancos bažnytinio teismo sprendimu buvo paskelbtas ertetiku ir viešai sudegintas ant laužo.  Štai kokią lemtį  Lietuvai galėjo pasiūlyti  Netimero išsvajotoji karūnacija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *