Gyvenu Jurbarke

Lietuvos kelias iki Vasario 16-osios Akto

Ruslanas BARANAUSKAS, humanitaras

Istorija yra kaip tas margas genys, aštriu snapu rankiojantis vabzdžius iš medžio kamieno. Kai trūksta originalių šaltinių, nėra lengva vertinti istorinius procesus, tačiau Vasario 16 -oji mūsų mažai tautai privalo būti susitaikymu ir tolerancijos puoselėjimu kitaip galvojantiems, apie ką dar valstybingumo aušroje rašytuose laiškuose popiežiui skelbė kunigaikštis  Gediminas.

Gyvename sunkiais laikais: susiskaidžiusi šalies visuomenė stokoja  sąmoningumo, visi kariauja prie visus, bujoja pavydas ir konkurencija net tarp mokslininkų. Daugybė iečių buvo sulaužyta net tada, kai paprastam chemijos profesoriui, visai ne šaltinių tyrinėjimo specialistui Liudui Mažyliui  Berlyno archyve pavyko rasti Vasario 16- osios  Akto originalą.  Vienas universiteto fakulteto dekanas apsimetė pirmąkart girdintis tokią pavardę, turtuolis, žadėjęs radusiam milijoną litų, pareikalavo ekspertų išvadų. Netgi dabar  dar girdėti versijų, keliančių abejonių, ar iš tikro buvo surastas  Vasario 16- osios Akto originalas, siūloma apversti aukštyn kojomis  Literatūros ir tautosakos instituto lentynas ar Jono  Basanavičiaus gimtąją sodybą  Vilkaviškio rajone,  Ožkabaliuose.

Bet šiandien  Lietuva turi teisę švęsti.  Vyksta daugybė renginių, gražiai šventę paminėjo ir   Seredžiaus daugiafunkciniame cente susirinkęs jaunimas, su kuriais po paskaitos diskutavome apie praeitį ir svarstėme, kodėl verta rinktis seniausią pasaulyje istoriko profesiją.

Viduramžiais  Lietuva buvo didžiausia  Europos valstybė. Nuolat kyla ir kils diskusijų, kodėl mūsų bajorai, lenkų šlėktos ir  paskutinis  Gediminaičių dinastijos valdovas  Žygimantas  Augustas   Liublino seime mus pardavė mozūrams.  Sužinoję apie tai, kad nebuvo laikomasi  Liublino unijos susitarimų saugoti ir ginti  Abiejų tautų  Respublikos vientisumą, ant kelių atsiklaupę verkė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikai Radvilos,  Goštautai, Sapiegos.

Kad žinotum atsakymą į šį opų klausimą, užtenka išsiaiškinti, kokios tautybės valdovai sėdėjo Abiejų tautų  Respublikos sostuose.  Vengrai, saksai, netgi švedai,  nei genetiškai, nei istoriškai neturėjo jokių sąsajų nei su  Lenkija,  nei su Lietuva.  Nesistebėkime, kad pačios Lenkijos valstiečiai, kentę sunkų lažą, turėjo sukilti prie valdovą Joną Kazimierą, nes šis negynė šalies nuo švedų plėšimo. Neišgalvotas ir Čičinsko personažas,  tupdęs žmones į medžius ir šaudęs kaip paukščius – baudžiava  Lietuvoje savo cinizmu neturėjo atitikmens  Europoje.  Valstybė silpo, lenkai net nesiruošė kviesti kariuomenės į mūšius, nes svarbiausiu tikslu valdovams buvo smaugti liaudį lažu, duoklėmis, kad galėtų prabangiai gyventi  savo pilyse ir dvaruose. Tik tokių karo strategų, kaip etmonas  Konstantinas  Ostrogiškis,  Jonas  Karolis  Chodkievičius herojizmo dėka išvengta sutriuškinimo Oršos,  Salaspilio mūšiuose.

Skirsnemunės pavasarininkų organizacijos grupelė prie šv. Jurgio parapijos bažnyčios.1933 metai.

Tuo pasinaudojusi  Austrija,  Prūsija,  Rusija 1795 metais tarsi pyragą išsidalino  Abiejų tautų  Respublikos žemes. Todėl Vilniaus,  Kauno,  Šiaulių gubernijose iki pat 1918 metų Vasario 16-osios kentėme siaubingą carinės okupacijos priespaudą su kalbos, spaudos, tikėjimo draudimu, mokyklų naikinimu, nevaržoma rusinimo politika .

 Vis tik nacionalinės vienybės, laisvės siekis lietuvių sąmonėje visada buvo išskirtinai stiprus.  XIX a. susiformavo tautinė inteligentija, kilo Žemaičių bajoriškas sąjūdis. Simono Daukanto istorijos veikalai, kupini meilės tėvynei, baltų gentims, smerkiantys valdovus, apleidusius tautą ir laikančius žmones tamsoje, užrūstino lenkų inteligentą  Aleksandrą  Briuknerį. Jis primygtinai ragino šalinti Simoną Daukantą iš  senojo Vilniaus universiteto už atvirą empatiją lenkams.

1832 metais Vilniaus universitetas uždaromas, 1841 metais juridinės galios netenka ir  Lietuvos teisės statutas. Tačiau slapta kuriasi lietuviškos draugijos kaip filomatai, filaretai, šubravcai, tėvynės mylėtojai. Negailėdamas lėšų ir sveikatos, kalendorius leidžia Laurynas  Ivinskis.  Pirmo laikraščio projektą 1851  metais pasiūlo ne  Jonas  Basanavičius, o  Laurynas  Ivinskis,  Martynas  Akelaitis – „Aitvaras“ dienos šviesos neišvydo tik dėl resursų stygiaus.

Lietuvos šauliai, 8 kunigaikščio Vaidoto pėstininkų pulkas Šiauliuose. 1934 metai.

Akademiko Antano   Tylos duomenimis, 1864 – 1904 laikotarpiu knygnešiai iš  Prūsijos į  etninę  Lietuvą pernešė 3 milijonus leidinių – įvairių knygų, maldaknygių, elementorių.  Tuo metu kraštas buvo ištuštėjęs, gyveno apie 1,5 milijonai gyventojų. Caro žandarai ispravnikai buvo visiškai buki, jie netgi sulaikant 10 kartą tą patį knygnešį su duonterbe negalėjo suprasti, kas yra tas  „Tilsit“,  kad tai  Tilžė, dabartinis  Sovetsko miestas.

Paskutinis caras  Rusijos  Nikolajus  II privalėjo susitaikyti su karčia tikrove, kad  byra smurto ir teroro imperijos galybė. Pasaulis sužino apie  Kražių skerdynes, Rusijos – Japonijos kare 1904 -1905 metais patirtą  tragediją, milžiniškus nuostolius  I  Pasauliniame kare. Bejėgiška Rusijos būklė leido 1905 metais  sušaukti Didįjį  Vilniaus seimą,  Lietuvos tarybą, ir pagaliau 1918 metų vasario 16 dieną paskelbti Nepriklausomybės atkūrimo aktą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *