Gyvenu Jurbarke

Pirmasis Pasaulinis karas Jurbarko krašte  

Ruslanas  Baranauskas, humanitaras

 1914 metų rugpjūčio 1 -ąją Europoje sužvanga ginklai ir pakvimpa paraku. Pirmasis pasaulinis karas nusinešė apie 4 milijonus karių gyvybių, milijonus žmonių suluošino visam gyvenimui. Mūšiuose naudotos neleistinos cheminės medžiagos ir aklumą sukeliančios dujos. Į šio  karo mėsmalę pateko ir skaudžiai nukentėjo visas Jurbarko kraštas.

Lietuva per kaizerinės  Vokietijos ir carinės  Rusijos armijos mūšius taip pat virto pelenais ir griuvėsių krūva.  Žuvo apie 34000 gyventojų. Stipriai  nusiaubtas ir mūsų kraštas. Sudegė didžiulis  Jurbarko gatvių ir kvartalų plotas, smilkstančiais griuvėsiais vaiduokliu pavirto  Jurbarko dvaras. Su žemės paviršiumi buvo sulyginti Smalininkai,  Viešvilė,  Seredžius,  Vozbutai.

 1904-1905 metais  Jurbarke buvo organizuojamos žemės ūkio parodos, parduodami veisliniai žirgai, kiaulės, vištos. 1905 metais  Vasilčikovo dvaro daržinėje  Antano ir  Juozo  Vilkutaičių dėka suvaidinta garsioji  Keturakio komedija “Amerika pirtyje”.  Pastatymą inicijavo advokatė  Skirgailienė, vargonininkas  Stasys  Šimkus.  Tačiau tolesnius gražius planus ir užmojus nutraukė karas.

Gegužės 31 dieną  Vinco  Grybo memorialiniame muzieju kartu su  Istorijos instituto moksliniu bendradarbiu  Tomu  Balkeliu skaitėme paskaitas apie  I  Pasaulinio karo visuomenę ir  Jurbarko kraštui padarytus nuostolius. Teko remtis  Vokietijos  Rytų fronto vado  Ericho fon  Ludendorfo liudijimais,  Maksu  Hofmanu,  Michailu  Lemke,  Johanu  Lembrickiu ir kitais karo profesionalais generolais.

 Jau 1914 metų pradžioje Lietuvoje jautėsi nerimas, kad netrukus prasidės kažkas siaubingo ir neprognozuojamo.  Pasienyje su  Prūsija įvyksta pirmosios provokacijos, Nemunu  atplaukę rusai iš garlaivio „Svetlana” demonstratyviai leisdavo muziką ir liepdavo lietuviams dainuoti. Jauni vyrai buvo imami ilgiems metams į karinę tarnybą guldyti galvas purvinuose apkasuose ir svetimuose laukuose.

Paminklas vokiečių jefreitoriui Kraken.

1914- 1915  metų pradžioje  Tauragę užima  Vokietijos 9- oji Landvero brigada, rusams pagelbėti skuba generolas  Apuchtinas.  Tilžės apylinkėse rusai neteko tik 10 karių, kaizerinė  Vokietija vien  Viešvilės ribose iki 80 karininkų ir jefreitorių. Per šį karą nepriekaištingai veikė intendantūros ir palaikų surinkimo ir atpažinimo tarnybos. Todėl ir kritusių mūšio metu karius pavykdavo atpažinti pagal atminimo žetonus.

1914 metais rugsėjo 27 dieną rotmistro  Lasero prašymu  Smalininkų kapinėse atgulė 1-ojo vokiečių dragūnų pulko karys  Opala. 1915   metais vyko vasarą iki pat rudens kruvini mūšiai prie  Seredžiaus,   Motiškių,   Armeniškių,  Dubysos. Netoli  Vilkijos yra   Daučionių kalnas.  Ten buvo arkliniais vežimais suvežti žuvę vokiečių kareiviukai. Alternatyviu būdu sulaidoti įvairių tautybiu kariai  Šilinės ąžuolyne.

Šilinėje paskubomis buvo įsteigta karo lauko ligoninė. Močiutės  Veronikos  Vaičekauskienes mama  Agnieszka  Gauzaitė  Pavalkienė ten ieškojo iš fronto atvežto savo vyro Jono  Pavalkio. Kiek pastebėjau, kapus prižiūri Vokiečių bendrija, tačiau nėra itin tuo suinteresuota. Sovietinio bukinimo sistema vokiečius pavertė klasiniais priešais, todėl niekas nedraudė spardyti kryžių, verti paminklų – Šilinės ąžuolyne jie voliojosi tarp kelmų ir krūmų.

Mūšiuose nukentėjo Vadžgirys  ir ponios  Onos  Selvestravičienes valdomas dvaras.   Karo reikmėms konfiskuotas bažnyčios varpas. Veliuonoje mišių metu iš  Užnemunės atskriejęs sviedinys pramušė  Zaleckių dvarininkų koplyčios stogą.  Laimei aukų išvengti pavyko. Juodaičių apylinkėse ties  Pmituvio kaimu kelis mėnesius driekėsi fronto linija. Janina  Butkienė kraštotyrininkams pasakojo,  kad būtent prie jos sodybos vokiečiai išsikasė apkasus, juos tvirtino iš žmonių surinktais audeklais ir drabužiais.  Juodaičiai priklausė  Girkalnio valsčiui,  tai išlikusiame valdybos rašte Nr. 178 {1920. 02. 20} pateiktas sudegintų sodžių ir viensėdžių sąrašas.   Iš 27 sodybų liko grumstai ir pamatai.

Juodaičių kraštui karo padaryti nuostoliai.

Vokiška tvarka šio karo metu buvo skrupulinga ir peržengianti bet kokio padorumo ribas. Vokiečiai net kontroliavo kaip žmonės malasi grudūs,  griežtai bausdavo, jei namuose rasdavo rankines girnas. Cukrus, druska, sirupas, actas, silkės buvo parduodamos tik iš didelės talpos indų.  Okupantai šaukdavo žmones prie įvairių alinančių prievolių, tokių, kaip kelių remontas,  miško kirtimas, žemės ūkio darbai rekvizicijomis apkrautuose nusavintuose rusų dvaruose. Tyčiojosi is jaunų moterų, todėl jos vaikščiodavo specialiai išsimurzinusios, kad tik nepakliūtų išgėrusiems ir lėbavusiems kariams.

 Su didele gėla ir skausmu kaizerinę okupaciją aprašė ir mano šviesios atminties senelis  Jonas  Vaicekauskas memuarų sąsiuvinyje „Mano gyvenimo istorija”  Skirsnemunė 1974 metai, 1sąsiuvinis 17-18psl.

„Tą rytą vokiečiai atėme ir papjovė mūsų kiaules, išgaudė vištas, atėme visus miltus. Prasidėjo bado ir vargo gyvenimas Panemunės dvare. Kiekviename dvare buvo įstatyti vokiečių komisoriai, jie reikalaudavo iš aplinkinių valstiečių ir net darbininkų rekvizicijų, maisto produktų, linų, vilnos, kailių, pluoštams net dilgėlių“.

Kančios atlėgo, kuomet karas pradėjo išsisemti.  Kariaujančios pusės nebenorejo lieti kraujo,  netgi keisdavosi papirosais, tabaku iš pirmo žvilgsnio tartum lyg ir nesutaikomi priešai vokiečiai,  rusai prancūzai, belgai. Rusijoje karo baigtį paskatino 1917 metų revoliucija.  Žlunga prievarta sukurtos   Austrijos – Vengrijos,  Habsburgų,  Osmanų imperijos.  1918 metų vasario 16 dieną Lietuva irgi paskelbia nepriklausomybę. 1918 metų lapkričio 11 dieną  Kompjeno paliaubomis baigiasi ketverius metus trukusios kirstynės.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *